Drie weken lang verkeershinder rond Rengersbrug in Kolham; afritten A7 één week dicht

Kolham / Foxhol – Van maandag 15 juni tot uiterlijk vrijdag 3 juli vinden er werkzaamheden plaats tussen de A7 en de Rengersbrug in Hoogezand/Kolham. Beide afritten van de A7 (afrit 40) zijn afgesloten van 22 juni tot en met 29 juni. De N386 (vanaf de kruising A.B. Nobellaan tot de Rengersbrug) en de kruising Rijksweg West – Woldweg – A.G.H. Fokkerlaan zijn vanaf 15 juni drie weken dicht voor alle verkeer.

Afritten A7

De afritten bij de A7 (afrit 40, Foxhol en Kolham) zijn vanaf maandag 22 juni tot en met maandag 29 juni afgesloten. Ook de aangrenzende provinciale weg N386 – van de Rengerslaan tot en met de A.B. Nobellaan – is deze week gestremd voor al het verkeer.

N386

De N386 is na de kruising met de A.B. Nobellaan gestremd van maandag 15 juni tot uiterlijk vrijdag 3 juli. Het wegdek wordt opnieuw geasfalteerd. Vlak voor de zuidelijke afrit van de A7 komt een nieuw informatiebord. Als de Rengersbrug geopend is, staat dat op het bord aangegeven. Na dit informatiebord kan de bestuurder straks kiezen om via de Rengersbrug, of via één van de andere bruggen, verder te rijden. Voor dit informatiebord is een nieuwe kabel nodig, die wordt aangelegd vanaf de Rengersbrug. Als het werk volgens planning verloopt, zijn er in de week van 29 juni afrondende werkzaamheden, zoals het afwerken en inzaaien van de bermen.

Kruising Rijksweg West – Woldweg – A.G.H. Fokkerlaan

Voor groot onderhoud is de kruising Rijksweg West – Woldweg – A.G.H. Fokkerlaan afgesloten van maandag 15 juni tot en met vrijdag 3 juli. De kruising, inclusief de Rengersbrug, is volledig gestremd voor al het verkeer. Ook voor voetgangers en fietsers. Bij de kruising wordt gewerkt aan een betere doorstroming van het verkeer.
• De bocht vanaf de Rengersbrug richting Hoogezand wordt verbreed. Zo ontstaat een betere doorstroming voor vrachtwagens.
• De bestaande masten voor verkeerslichten worden vervangen door één nieuw
portaal. Er worden camera’s geplaatst om het verkeer te monitoren. De camerabeelden worden niet opgeslagen.
• Het asfalt en de middenberm worden vernieuwd. De belijning wordt aangepast. Zo is op het wegdek duidelijker zichtbaar dat het verboden is om vanaf de A7 linksaf te slaan richting Hoogezand.

Overlast beperken

Om de overlast voor zowel de omgeving als de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in de omgeving van de Rengersbrug in één aaneengesloten periode uitgevoerd.

%d bloggers liken dit: