112Kort

Huurwoning drie maanden op slot na overtreding Opiumwet

Hoogezand – Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft op 10 mei een huurwoning in Hoogezand gesloten voor een periode van 3 maanden. De burgemeester kan panden sluiten waarbij sprake is van overtredingen van de Opiumwet.

In het afgelopen jaar zijn er bij de politie een tiental meldingen van overlast over dit adres in verband met alcohol en/of drugs binnengekomen. Daarnaast heeft de politie een aantal meldingen binnengekregen van situaties over kortdurende aanloop en hinder. Naar aanleiding van deze meldingen heeft de politie de woning doorzocht. Bij de doorzoeking heeft de politie in het pand ruim 3 kilo hennep, een kilo hasj, 6 gram harddrugs, ruim 9.000 euro aan contant geld en een vuurwapen aangetroffen.
 
Het drugsbeleid van de gemeente Midden-Groningen heeft tot doel de openbare orde en de volksgezondheid te beschermen. Deze wordt ernstig aangetast door druggerelateerde activiteiten. Tijdelijke sluiting zorgt voor meer veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. De burgemeester doorbreekt zo de link van het pand met het drugs- en criminele circuit. Het gemeentelijk drugsbeleid staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van verdachten. Het Openbaar Ministerie neemt daarover een beslissing.
 
“De vele meldingen over overlast op en nabij dit adres wijzen op een grote aantasting van de leefbaarheid en het woongenot in deze wijk. Daarnaast is er door de politie in deze woning een zeer grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Dat wijst op grootschalige handel in drugs en dat wordt in Midden-Groningen uiteraard niet getolereerd. Dit alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat ingrijpen in deze situatie voor mij absoluut noodzakelijk was,” zo zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn. “De bekendheid van het pand als drugsadres wil ik door deze sluiting tenietdoen. Het doel is om de handel in drugs daadwerkelijk en voor de lange termijn tot een einde te brengen.”
 
Elles Dost, bestuurder Lefier: ”Als verhuurder is het mede onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige woonomgeving voor onze huurders en hun buren. Het is daarom verboden om softdrugs, harddrugs of andere verboden middelen te verhandelen, te produceren of in groepsverband te gebruiken in onze huurwoningen of in de directe omgeving daarvan. Niet alleen veroorzaakt dat schade aan de woning en zorgt het voor onveilige situaties, ook kan het omwonenden veel overlast geven. Daarom hanteren wij een zero-tolerancebeleid op dat gebied. Dat betekent dat we de huurovereenkomst zo snel mogelijk laten ontbinden en overgaan tot ontruiming van het pand.”